Klachten

Vindt u dat wij u onjuist hebben geïnformeerd of behandeld? Wat vervelend. Neem alstublieft contact met ons op, dan leggen we u graag nog een keer uit waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. Bent u nog steeds niet tevreden, dan kunt u ook telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Als dit ook geen oplossing naar uw zin oplevert, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNMT. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland en daar zijn wij bij aangesloten.